เกี่ยวกับเรา

ธรรมานามัยคลินิก คลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์
เป็นคลินิกที่มุ่งเน้นในการดูแล ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟู ผู้มารับบริการด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย

รักษาโรคทั่วไปด้วยยาสมุนไพร เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคในบุรุษและสตรี

รักษาด้วยศาสตร์ทางด้านหัตถเวชกรรมแผนไทย ในกลุ่มอาการกล้ามเนื้อ ในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง ได้แก่ โรคที่พบมากในวัยทำงาน (office syndrome) อาการปวดไมเกรน และปวดศีรษะจากความเครียด, อาการปวดกล้ามเนื้อหลัง

ธรรมานามัยคลินิกยังมีโปรแกรมในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การนวดเท้า, การนวดน้ำมันคลายกล้ามเนื้อ, การประคบสมุนไพร เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ช่วยผ่อนคลายทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพิเศษ เช่น การดูแลมารดาในขณะตั้งครรภ์ เพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อยในขณะตั้งครรภ์ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย การดูแลมารดาหลังคลอด เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย หลังจาก การคลอดบุตรให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงได้เร็วขึ้น มีโปรแกรมฤๅษีดัดตน เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โปรแกรมสมาธิเพื่อฝึกลมหายใจ ทำให้จิตใจสงบ เกิดความสมดุลในร่างกาย และโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการความมีสุขภาพดีของผู้มารับบริการ

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by