คลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ธรรมานามัยคลินิก

การนวดเพื่อรักษา

ศีรษะไหลติด
ไมเกรน
นิ้วล็อค
คอตกหมอน
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง
ปวดกล้ามเนื้อหลัง
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
ปวดเข่า
ยอกหลัง
อัมพฤกษ์

อ่านเพิ่มเติม

การนวดเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ศีรษะไหลติด
ไมเกรน
นิ้วล็อค
คอตกหมอน
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง
ปวดกล้ามเนื้อหลัง
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
ปวดเข่า
ยอกหลัง
อัมพฤกษ์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมพิเศษ

ศีรษะไหลติด
ไมเกรน
นิ้วล็อค
คอตกหมอน
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง
ปวดกล้ามเนื้อหลัง
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
ปวดเข่า
ยอกหลัง
อัมพฤกษ์

อ่านเพิ่มเติม

ธรรมานามัยคลินิก คลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นคลินิกที่มุ่งเน้นในการดูแล ส่งเสริม รักษาและฟื้นฟู ผู้มารับบริการด้วย ศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทย

อ่านเพิ่มเติม 

บุคลากรทางการแพทย์OUR EXPERTISTS

บทความสุขภาพHEALTH ARTICLE

Copyright ©2021 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by