อัตราค่าบริการPRICE RATE

รักษา / บำบัด / ฟื้นฟู
รายชื่อโรคและกลุ่มอาการ 1 ครั้ง 5 ครั้ง
หัวไหล่ติด Frozen Shoulder 1,500 บาท
ไมเกรน Migraines 1,500 บาท
นิ้วล็อค Trigger Finger 1,500 บาท
การดูแลมารดาหลังคลอด Postpartum Care 4,200 บาท
คอตกหมอน Neck Sprain & Neck Pain 1,500 บาท
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 60 นาที Myofascial Pain Syndrome 1,500 บาท
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 90 นาที Myofascial Pain Syndrome 2,000 บาท
ปวดกล้ามเนื้อหลัง 60 นาที Lower Back Pain 1,500 บาท
ปวดกล้ามเนื้อหลัง 90 นาที Lower Back Pain 2,000 บาท
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท Herniated Disc 1,500 บาท
ปวดเข่า 60 นาที Knee pain & Knee Osteoarthritis 1,500 บาท
ปวดเข่า 90 นาที Knee pain & Knee Osteoarthritis 2,000 บาท
ยอกหลัง Back Strain 1,500 บาท
อัมพฤกษ์ Hemiplegia 2,400 บาท
อัมพาต Paralysis 2,400 บาท
อัมพาตใบหน้า Bell’s Palsy 1,500 บาท
ตะคริว Muscle Cramp 1,500 บาท
เอ็นร้อยหวายอักเสบ Tendinitis 1,500 บาท
ข้อเท้าแพลง Ankle Sprain 1,500 บาท
โรครองช้ำ Plantar Fascial Fibromatosis 1,500 บาท
ปวดแขน ข้อศอก ข้อมือ Muscle Strain Arm, Elbow, Wrist 1,500 บาท
ส่งเสริมสุขภาพ
รายชื่อโรคและกลุ่มอาการ 1 ครั้ง 5 ครั้ง 10 ครั้ง
การนวดปรับสมดุล 60 นาที Balancing Massage 60 minutes 1,000 บาท
นวดกล้ามเนื้อขาและเท้าเพื่อส่งเสริมการรักษา 60 นาที Foot Massage 60 minutes 700 บาท
นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 60 นาที Aromatherapy Massage 60 minutes 1,000บาท
นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 90 นาที Aromatherapy Massage 90 minutes 1,300 บาท
Special Program aroma + ขัดผิว + อบสมุนไพร Aromatherapy Massage + Body Scrub +Herbal Steam 2,300 บาท
ขัดผิว Body Scrub 1,000 บาท
อบสมุนไพร Herbal Steam 500 บาท
ประคบสมุนไพรเฉพาะจุด Herbal Compress Points 400 บาท
ประคบสมุนไพรทั้งตัว Herbal Compress Whole Body 650 บาท
Facial Balance 1,500 บาท

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by