อัตราค่าบริการPRICE RATE

รักษา / บำบัด / ฟื้นฟู
รายชื่อโรคและกลุ่มอาการ 1 ครั้ง 5 ครั้ง
หัวไหล่ติด Frozen Shoulder 1,200 บาท 5,400 บาท
ไมเกรน Migraines 1,200 บาท 5,400 บาท
นิ้วล็อค Trigger Finger 1,200 บาท 5,400 บาท
การดูแลมารดาหลังคลอด Postpartum Care 4,200 บาท 16,800 บาท
คอตกหมอน Neck Sprain & Neck Pain 1,200 บาท 5,400 บาท
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 60 นาที Myofascial Pain Syndrome 1,200 บาท 5,400 บาท
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 90 นาที Myofascial Pain Syndrome 1,800 บาท 8,100 บาท
ปวดกล้ามเนื้อหลัง 60 นาที Lower Back Pain 1,200 บาท 5,400 บาท
ปวดกล้ามเนื้อหลัง 90 นาที Lower Back Pain 1,800 บาท 8,100 บาท
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท Herniated Disc 1,800 บาท 8,100 บาท
ปวดเข่า 60 นาที Knee pain & Knee Osteoarthritis 1,200 บาท 5,400 บาท
ปวดเข่า 90 นาที Knee pain & Knee Osteoarthritis 1,800 บาท 8,100 บาท
ยอกหลัง Back Strain 1,200 บาท 5,400 บาท
อัมพฤกษ์ Hemiplegia 2,400 บาท 10,800 บาท
อัมพาต Paralysis 2,400 บาท 10,800 บาท
อัมพาตใบหน้า Bell’s Palsy 1,200 บาท 5,400 บาท
ตะคริว Muscle Cramp 1,200 บาท 5,400 บาท
เอ็นร้อยหวายอักเสบ Tendinitis 1,200 บาท 5,400 บาท
ข้อเท้าแพลง Ankle Sprain 1,200 บาท 5,400 บาท
โรครองช้ำ Plantar Fascial Fibromatosis 1200 บาท 5,400 บาท
ปวดแขน ข้อศอก ข้อมือ Muscle Strain Arm, Elbow, Wrist 1,200 บาท 5,400 บาท
ส่งเสริมสุขภาพ
รายชื่อโรคและกลุ่มอาการ 1 ครั้ง 5 ครั้ง 10 ครั้ง
การนวดปรับสมดุล 60 นาที Balancing Massage 60 minutes 1,000 บาท 4,500 บาท
นวดกล้ามเนื้อขาและเท้าเพื่อส่งเสริมการรักษา 60 นาที Foot Massage 60 minutes 700 บาท 3,150 บาท
นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 60 นาที Aromatherapy Massage 60 minutes 1,000บาท 4,500 บาท
นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 90 นาที Aromatherapy Massage 90 minutes 1,300 บาท 5,850 บาท
Special Program aroma + ขัดผิว + อบสมุนไพร Aromatherapy Massage + Body Scrub +Herbal Steam 2,300 บาท 10,350 บาท
ขัดผิว Body Scrub 1,000 บาท 4,500 บาท
อบสมุนไพร Herbal Steam 500 บาท 2,250 บาท
ประคบสมุนไพรเฉพาะจุด Herbal Compress Points 400 บาท 1,800 บาท
ประคบสมุนไพรทั้งตัว Herbal Compress Whole Body 650 บาท 2,925 บาท
Facial Balance 1,500 บาท 6,750 บาท

Copyright ©2022 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by