บริการของเราOUR SERVICES

หัวไหล่ติด (Frozen Shoulder)

อาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อหัวไหล่ได้ เนื่องจากมีอาการตึงบริเวณหัวไหล่จนไม่สามารถยก กาง หรือหมุนข้อหัวไหล่ได้ตามปกติ ซึ่งอาการหัวไหล่ติด จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะอักเสบ ระยะติด ระยะคลายตัว มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
ไมเกรน (Migraines)

อาการปวดศีรษะไมเกรน  มักจะปวดตุ้บๆตามจังหวะของชีพจร มักจะปวดบริเวณขมับข้างใดข้าง หรือ อาจมีอาการปวดสลับกันไป แต่มักจะปวดข้างเดิมอยู่ซ้ำ ๆ  และมักมีอาการปวดบริเวณเบ้าตาร่วมด้วย  ในผู้ป่วยบางรายอาจพบ อาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการปวด มักจะมาจาก ความเครียด แสงแดด อดนอน

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
นิ้วล็อค (Trigger Finger)

อาการที่เกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมใช้มือในการทำงานอย่าง หนัก ทำให้เกิดการดึงรั้งของพังผืดหรืออาจเกิดจากเส้นเอ็นนิ้วมือ ฉีกขาดจากการบาดเจ็บ ซึ่งจะทำให้มีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือ กำมือไม่ถนัดโดยเฉพาะตอนเช้าหลังตื่นนอน พอใช้มือไปสักพักหนึ่ง ก็จะกำมือได้ดีขึ้น บางคนจะสังเกตว่าเวลางอแล้วเหยียดนิ้วมือ จะได้ยินเสียงดังกิ๊ก ต่อมาจะมีอาการนิ้วล็อกคือ เวลางอนิ้วมือแล้ว เหยียดขึ้นเองไม่ได้ มักเกิดกับมือข้างถนัดที่ใช้งาน

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
การดูแลมารดาหลังคลอด (Postpartum Care)

ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ช่วยกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก ช่วยขับน้ำคาวปลา ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องกระชับ ท้องยุบได้เร็วขึ้น ช่วยลดอาการปวดบวมเมื่อยกล้ามเนื้อ และปวดมดลูก ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือด

1 ครั้ง 4,200 บาท
 
คอตกหมอน (Neck Sprain & Neck Pain)

อาการเกร็งของกล้ามเนื้อเฉียบพลัน ทำให้คอหันไม่ได้ รู้สึกติด ๆ ขัด ๆ เวลาหัน ส่วนมากจะปวดข้างเดียว สามารถเกิดขึ้นได้จากหลาย สาเหตุ แต่มีอาการคล้ายๆกันคือ คอเคล็ด เส้นเอ็นตึง เคลื่อนจาก ตำแหน่งปกติ ตัวอย่างสาเหตุเช่น นอนตกหมอน ใช้หมอนไม่เหมาะสม เล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวผิดจังหวะ นอนผิดท่าทางอย่างรุนแรง หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุ

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 60 นาที (Myofascial Pain Syndrome)

อาการที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ และพบในผู้ที่มีพฤติกรรม ยกของหนักเป็นประจำ สะสมมากมาเป็นเวลานานจนทำให้กล้ามเนื้อ บริเวณ คอ บ่า ไหล่ เกิดการหดเกร็งตามมา เมื่อเกิดการหดเกร็ง เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดก้อนเล็กๆขึ้นและมีอาการปวดตามมา บางรายอาจพบอาการปวดร้าวขึ้นมาบริเวณศีรษะหรืออาจจะร้าวชามาที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งอาการที่แสดงออกมา สะท้อนให้เห็นว่า กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ เกิดอาการแข็งเกร็งเป็นระยะเวลานาน

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 90 นาที (Myofascial Pain Syndrome)

อาการที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ และพบในผู้ที่มีพฤติกรรม ยกของหนักเป็นประจำ สะสมมากมาเป็นเวลานานจนทำให้กล้ามเนื้อ บริเวณ คอ บ่า ไหล่ เกิดการหดเกร็งตามมา เมื่อเกิดการหดเกร็ง เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดก้อนเล็กๆขึ้นและมีอาการปวดตามมา บางรายอาจพบอาการปวดร้าวขึ้นมาบริเวณศีรษะหรืออาจจะร้าวชามาที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งอาการที่แสดงออกมา สะท้อนให้เห็นว่า กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ เกิดอาการแข็งเกร็งเป็นระยะเวลานาน

1 ครั้ง 2,000 บาท
 
ปวดกล้ามเนื้อหลัง 60 นาที (Lower Back Pain)

อาการที่พบในผู้ที่มีพฤติกรรมยืนนาน เดินนาน นั่งนาน หรือผู้ที่ยกของหนักเป็นประจำ ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังบริเวณ เอวหรือสะโพก ลักษณะอาการปวดที่พบบ่อย คือ มีอาการปวดตื้อ บริเวณกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดนั้น เกิดจาก กล้ามเนื้อบริเวณหลังเกิดการหดเกร็งเป็นเวลานาน จนสัมผัสได้ว่า กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งเกร็งมากขึ้นและหากปล่อยไว้เรื้อรังอาจทำให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมตามมาได้

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
ปวดกล้ามเนื้อหลัง 90 นาที (Lower Back Pain)

อาการที่พบในผู้ที่มีพฤติกรรมยืนนาน เดินนาน นั่งนาน หรือผู้ที่ยกของหนักเป็นประจำ ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังบริเวณ เอวหรือสะโพก ลักษณะอาการปวดที่พบบ่อย คือ มีอาการปวดตื้อ บริเวณกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดนั้น เกิดจาก กล้ามเนื้อบริเวณหลังเกิดการหดเกร็งเป็นเวลานาน จนสัมผัสได้ว่า กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งเกร็งมากขึ้นและหากปล่อยไว้เรื้อรังอาจทำให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมตามมาได้

1 ครั้ง 2,000 บาท
 
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Herniated Disc)

อาการที่พบในผู้ที่มีพฤติกรรมยืนนาน เดินนาน นั่งนาน หรือผู้ที่ยกของหนักเป็นประจำ ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังบริเวณ เอวหรือสะโพก ลักษณะอาการปวดที่พบบ่อย คือ มีอาการปวดตื้อ บริเวณกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดนั้น เกิดจาก กล้ามเนื้อบริเวณหลังเกิดการหดเกร็งเป็นเวลานาน จนสัมผัสได้ว่า กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งเกร็งมากขึ้นและหากปล่อยไว้เรื้อรังอาจทำให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมตามมาได้

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
ปวดเข่า 60 นาที (Knee pain & Knee Osteoarthritis)

การที่มีอาการปวดบริเวณข้อเข่า มักพบในผู้สูงอายุซึ่งเกิดจาก การเสื่อมของข้อเข่า ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป ผู้ที่มีพฤติกรรมยืน เป็นระยะเวลานาน หรืออีกกรณีหนึ่งที่พบ คือ ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ จากการเล่นกีฬา ซึ่งอาการที่พบในผู้ที่มีอาการปวดเข่า จะมีอาการ ปวดเสียวในศีรษะเข่าหรือบางรายอาจพบการอักเสบ ซึ่งจะมีอาการ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณเข่า ทำให้เวลาเดินนาน ๆ หรือเวลานั่งพับเข่า เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดอาการปวด

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
ปวดเข่า 90 นาที (Knee pain & Knee Osteoarthritis)

การที่มีอาการปวดบริเวณข้อเข่า มักพบในผู้สูงอายุซึ่งเกิดจาก การเสื่อมของข้อเข่า ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป ผู้ที่มีพฤติกรรมยืน เป็นระยะเวลานาน หรืออีกกรณีหนึ่งที่พบ คือ ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ จากการเล่นกีฬา ซึ่งอาการที่พบในผู้ที่มีอาการปวดเข่า จะมีอาการ ปวดเสียวในศีรษะเข่าหรือบางรายอาจพบการอักเสบ ซึ่งจะมีอาการ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณเข่า ทำให้เวลาเดินนาน ๆ หรือเวลานั่งพับเข่า เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดอาการปวด

1 ครั้ง 2,000 บาท
 
ยอกหลัง (Back Strain)

อาการที่เกิดจากกล้ามเนื้อหลังหดเกร็งอย่างเฉียบพลัน ทำให้มีอาการปวดเสียว ขัดยอก บริเวณบั้นเอวและกล้ามเนื้อหลัง ทำให้หันตัวไม่ถนัด เดินตัวแข็ง เวลาไอจามจะเสียวแปลบ เจ็บร้าวมาที่หลัง หรือมาหน้าท้อง จึงทำให้เวลาเดินจะตัวแอ่นไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
อัมพฤกษ์ (Hemiplegia)

อาการที่อวัยวะร่างกายอ่อนแรง แขนและขาไม่มีแรงแต่พอยังใช้งานได้ เช่น อาจจะมีอาการชา หยิบจับของหนักไม่ได้ ยกแขนไม่ได้ พบได้บ่อยในโรคความดันโลหิตสูง การนวดจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดและน้ำเหลืองไหลขึ้นลงสะดวก อยู่ในภาวะสมดุล ทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อมีความยืดหยุ่น ผ่อนคลาย ลดความเครียด ทำให้จิตใจและอารมณ์ดีขึ้น

1 ครั้ง 2,400 บาท
 
อัมพาต (Paralysis)

อาการที่เกิดจากพันธุกรรมจะเป็นตั้งแต่กำเนิด หรือบางคนเกิดจากโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน การสูบบุหรี่ ความเครียด อุบัติเหตุ เป็นต้น บางรายมีอาการที่ขาทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถขยับได้ บางรายขาและแขนไม่สามารถขยับได้  หรือบางรายมีอาการแขนและขาซีกใดซีกหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ซึ่งเราสามารถรักษาให้อาการทุเลาลงได้ โดยการกดจุดรักษาโรคเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือด และน้ำเหลืองไหลขึ้นลงสะดวกและอยู่ในภาวะสมดุล ช่วยเสริมสร้างและปรับโครงสร้างร่างกายให้ดีขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ

1 ครั้ง 2,400 บาท
 
อัมพาตใบหน้า (Bell’s Palsy)

อาการที่มักเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันที( เช่น ตื่นนอนตอนเช้า) จะพบว่ามีมุมปากข้างหนึ่งตก หลับตาข้างเดียวกันนั้นได้ไม่สนิท ปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งขณะยิ้มหรือยิงฟัน เวลากลืนน้ำจะมีน้ำไหลมาที่มุมปากข้างนั้น ไม่สามารถยักคิ้วขึ้นได้ จะสามารถสังเกตเห็นอาการได้ชัดเวลาผู้ป่วยพูด ยิ้มหรือกระพริบตา บางคนไปพบแพทย์เนื่องจากรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ชัด ผิวปากไม่ได้ บางคนรู้สึกว่าหน้าบวมหรือชาครึ่งซีก นอกจากนี้อาจมีอาการลิ้นครึ่งซีกชาและรับรสไม่ได้ หูข้างเดียวกันนั้นอาจมีอาการปวดและรู้สึกหูอื้อได้ ตาแห้งหรือมีน้ำตาไหลข้างเดียวเนื่องจากระคายเคืองฝุ่นละอองเนื่องจากตาผิดได้ไม่สนิท ทั้งนี้แรงของกล้ามเนื้อแขนและขาของผู้ป่วยยังปกติอยู่ ไม่มีอาการอ่อนแรง

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
ตะคริว (Muscle Cramp)

อาการปวดจากการที่กล้ามเนื้อมีการหดเกร็งจากสาเหตุต่างๆ เช่น อากาศเย็น ดื่มน้ำน้อย เป็นต้น  ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่เราไม่สามารถบังคับได้ แต่จะเป็นอยู่เพียงชั่วขณะแล้วอาการจะทุเลาลงไปเอง แต่ในบางรายเป็นตะคริวซ้ำๆกันบ่อยๆ จะทำให้กล้ามเนื้อมัดลึกมีอาการหดเกร็งค้าง และมีอาการปวดเมื่อกดลงไป รวมถึงกดแล้วกล้ามเนื้อจะแข็งเกร็งเป็นก้อนเป็นลำ

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Tendinitis)

การที่เส้นเอ็นมีอาการตึงหรือมีความเครียดเกิดที่เส้นเอ็นมากเกินไป สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เอ็นร้อยหวายอักเสบมักเกิดจากการออกกำลังกายที่หักโหม เช่น การวิ่งเพิ่มระยะทางหรือกระโดดมากเกินไป โดยที่ไม่ปล่อยให้ร่างกายได้ปรับตัว ทำให้เมื่อออกกำลังกายเป็นการเพิ่มแรงและความเครียดต่อเอ็นร้อยหวาย จะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อหยุดออกกำลังกาย และมีเมื่อการกดที่บริเวณเอ็นร้อยหวายจะมีอาการปวด และนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีกระดูกงอกบริเวณส้นเท้าจะทำให้เกิดการเสียดสีกับเอ้นร้อยหวายทำให้เกิดอาการปวด หรืออักเสบได้เหมือนกัน

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
ข้อเท้าแพลง (Ankle Sprain )

อาการที่ข้อเท้าได้รับการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป ทำให้มีอาการเจ็บบริเวณตาตุ่มด้านนอก หรือตาตุ่มด้านใน หรือบริเวณรอบข้อเท้า โดยอาการที่ไม่สามารถรักษาได้โดยการนวดรักษา คือ ข้อเท้าแพลงระดับที่ 3 คือ มีภาวะข้อเท้าบวม ไม่สามารถเดินได้ มีปุ่มคล้ายๆกระดูกนูนออกมา

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
โรครองช้ำ (Plantar Fascial Fibromatosis)

ภาวะที่มีการอักเสบของเอ็นใต้ฝ่าเท้า จะมีอาการปวดบริเวณส้นเท้า บางรายจะลามขึ้นถึงเอ็นร้อยหวาย อาการจะเป็นมากเมื่อก้าวออกจากเตียงก้าวแรก แต่อาการจะดีขึ้นเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ โดยบางรายจะพบก้อนบริเวณใต้ฝ่าเท้าในกรณีที่เป็นเรื้อรัง รวมถึงมีการตึงบริเวณน่องและขาท่อนบน ร่วมด้วย

1 ครั้ง 1,500 บาท
 
ปวดแขน ข้อศอก ข้อมือ (Muscle Strain Arm, Elbow, Wrist)

การที่ฝ่ามือมักมีอาการอักเสบ กล้ามเนื้อมีการหดตึง และแขนมีการเกร็งตัว ซึ่งเกิดจากการที่เลือดดำตกค้างในบริเวณนั้น หรือเลือดแดงไม่สามารถเข้าไปหมุนเวียนได้ดี ส่วนมากมักเกิดจากการยกของหนักหรือใช้แขนทำงานเป็นเวลานานๆทำให้แขนเกิดอาการล้า ซึ่งการทำงานในท่าทีที่ไม่เหมาะสมและการนอนทับแขนหรือมือเป็นเวลานานๆ ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดแขน ข้อศอก ข้อมือได้เหมือนกัน

1 ครั้ง 1,500 บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by