บุคลากรทางการแพทย์

ตารางแพทย์แผนไทย และแผนไทยประยุกต์CLINIC CALENDAR

ระหว่าง
  MON TUE WED THU FRI SAT SUN
หมอหมิวพท. จิดาภา ทรัพย์สีพงษ์        
หมอตังพท. มยุรา ต๊ะยะ        
หมอเมย์พท.ป. พัดชา สุวรรณโชติ        
หมอเมย์พท.ป. เมธิศา ธรรมวันนา        
หมอศรีพท.ป. ปวีณา สุภนาม        
หมอปิยกรพท.ป. ปิยกร เชาว์มั่น        

Copyright ©2021 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by