การนวดปรับสมดุล 60 นาที ( Balancing Massage 60 minutes)

ในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ละคนมีการใช้งานร่างกายแตกต่างกันไปและบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดการกระทบกับธาตุในร่างกาย นวดเพื่อปรับสมดุลจึงเป็นการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน และปลอดภัย

1 ครั้ง 1,000 บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by