เอ็นร้อยหวายอักเสบ (Tendinitis)

การที่เส้นเอ็นมีอาการตึงหรือมีความเครียดเกิดที่เส้นเอ็นมากเกินไป สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เอ็นร้อยหวายอักเสบมักเกิดจากการออกกำลังกายที่หักโหม เช่น การวิ่งเพิ่มระยะทางหรือกระโดดมากเกินไป โดยที่ไม่ปล่อยให้ร่างกายได้ปรับตัว ทำให้เมื่อออกกำลังกายเป็นการเพิ่มแรงและความเครียดต่อเอ็นร้อยหวาย จะมีอาการปวดมากขึ้นเมื่อหยุดออกกำลังกาย และมีเมื่อการกดที่บริเวณเอ็นร้อยหวายจะมีอาการปวด และนอกจากนี้ยังพบว่าคนที่มีกระดูกงอกบริเวณส้นเท้าจะทำให้เกิดการเสียดสีกับเอ้นร้อยหวายทำให้เกิดอาการปวด หรืออักเสบได้เหมือนกัน

1 ครั้ง 1,500 บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by