โรครองช้ำ (Plantar Fascial Fibromatosis)

ภาวะที่มีการอักเสบของเอ็นใต้ฝ่าเท้า จะมีอาการปวดบริเวณส้นเท้า บางรายจะลามขึ้นถึงเอ็นร้อยหวาย อาการจะเป็นมากเมื่อก้าวออกจากเตียงก้าวแรก แต่อาการจะดีขึ้นเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ โดยบางรายจะพบก้อนบริเวณใต้ฝ่าเท้าในกรณีที่เป็นเรื้อรัง รวมถึงมีการตึงบริเวณน่องและขาท่อนบน ร่วมด้วย

1 ครั้ง 1200 บาท
 
5 ครั้ง 5,400 บาท
 

Copyright ©2022 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by