อัมพาต (Paralysis)

อาการที่เกิดจากพันธุกรรมจะเป็นตั้งแต่กำเนิด หรือบางคนเกิดจากโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน การสูบบุหรี่ ความเครียด อุบัติเหตุ เป็นต้น บางรายมีอาการที่ขาทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถขยับได้ บางรายขาและแขนไม่สามารถขยับได้  หรือบางรายมีอาการแขนและขาซีกใดซีกหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ซึ่งเราสามารถรักษาให้อาการทุเลาลงได้ โดยการกดจุดรักษาโรคเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและยังช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือด และน้ำเหลืองไหลขึ้นลงสะดวกและอยู่ในภาวะสมดุล ช่วยเสริมสร้างและปรับโครงสร้างร่างกายให้ดีขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ

1 ครั้ง 2,400 บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by