คอตกหมอน (Neck Sprain & Neck Pain)

อาการเกร็งของกล้ามเนื้อเฉียบพลัน ทำให้คอหันไม่ได้ รู้สึกติด ๆ ขัด ๆ เวลาหัน ส่วนมากจะปวดข้างเดียว สามารถเกิดขึ้นได้จากหลาย สาเหตุ แต่มีอาการคล้ายๆกันคือ คอเคล็ด เส้นเอ็นตึง เคลื่อนจาก ตำแหน่งปกติ ตัวอย่างสาเหตุเช่น นอนตกหมอน ใช้หมอนไม่เหมาะสม เล่นกีฬาหรือเคลื่อนไหวผิดจังหวะ นอนผิดท่าทางอย่างรุนแรง หรืออาจเกิดจากอุบัติเหตุ

1 ครั้ง 1,200 บาท
 
5 ครั้ง 5,400 บาท
 

Copyright ©2022 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by