ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 60 นาที (Myofascial Pain Syndrome)

อาการที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ และพบในผู้ที่มีพฤติกรรม ยกของหนักเป็นประจำ สะสมมากมาเป็นเวลานานจนทำให้กล้ามเนื้อ บริเวณ คอ บ่า ไหล่ เกิดการหดเกร็งตามมา เมื่อเกิดการหดเกร็ง เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดก้อนเล็กๆขึ้นและมีอาการปวดตามมา บางรายอาจพบอาการปวดร้าวขึ้นมาบริเวณศีรษะหรืออาจจะร้าวชามาที่แขนข้างใดข้างหนึ่ง ซึ่งอาการที่แสดงออกมา สะท้อนให้เห็นว่า กล้ามเนื้อบริเวณคอ บ่า ไหล่ เกิดอาการแข็งเกร็งเป็นระยะเวลานาน

1 ครั้ง 1,200 บาท
 
5 ครั้ง 5,400 บาท
 

Copyright ©2021 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by