ไมเกรน (Migraines)

อาการปวดศีรษะไมเกรน  มักจะปวดตุ้บๆตามจังหวะของชีพจร มักจะปวดบริเวณขมับข้างใดข้าง หรือ อาจมีอาการปวดสลับกันไป แต่มักจะปวดข้างเดิมอยู่ซ้ำ ๆ  และมักมีอาการปวดบริเวณเบ้าตาร่วมด้วย  ในผู้ป่วยบางรายอาจพบ อาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการปวด มักจะมาจาก ความเครียด แสงแดด อดนอน

1 ครั้ง 1,200 บาท
 
5 ครั้ง 5,400 บาท
 

Copyright ©2022 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by