ปวดเข่า 60 นาที (Knee pain & Knee Osteoarthritis)

การที่มีอาการปวดบริเวณข้อเข่า มักพบในผู้สูงอายุซึ่งเกิดจาก การเสื่อมของข้อเข่า ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไป ผู้ที่มีพฤติกรรมยืน เป็นระยะเวลานาน หรืออีกกรณีหนึ่งที่พบ คือ ผู้ที่เกิดอุบัติเหตุ จากการเล่นกีฬา ซึ่งอาการที่พบในผู้ที่มีอาการปวดเข่า จะมีอาการ ปวดเสียวในศีรษะเข่าหรือบางรายอาจพบการอักเสบ ซึ่งจะมีอาการ ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณเข่า ทำให้เวลาเดินนาน ๆ หรือเวลานั่งพับเข่า เป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดอาการปวด

1 ครั้ง 1,200 บาท
 
5 ครั้ง 5,400 บาท
 

Copyright ©2022 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by