หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Herniated Disc)

อาการที่พบในผู้ที่มีพฤติกรรมยืนนาน เดินนาน นั่งนาน หรือผู้ที่ยกของหนักเป็นประจำ ทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังบริเวณ เอวหรือสะโพก ลักษณะอาการปวดที่พบบ่อย คือ มีอาการปวดตื้อ บริเวณกล้ามเนื้อหลัง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีอาการปวดนั้น เกิดจาก กล้ามเนื้อบริเวณหลังเกิดการหดเกร็งเป็นเวลานาน จนสัมผัสได้ว่า กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งเกร็งมากขึ้นและหากปล่อยไว้เรื้อรังอาจทำให้เกิดอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมตามมาได้

1 ครั้ง 1,500 บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by