นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 90 นาที (Aromatherapy Massage 90 minutes)

นวดอโรมา เป็นการนวดโดยใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยช่วยในการบำบัดรักษา ซึ่งจะเกิดความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยสรรพคุณขอน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดสามารถช่วยในการบำบัดโรคต่าง ๆ ได้

1 ครั้ง 1,300 บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by