นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 60 นาที (Aromatherapy Massage 60 minutes)

นวดอโรมา เป็นการนวดโดยใช้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยช่วยในการบำบัดรักษา ซึ่งจะเกิดความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยสรรพคุณขอน้ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดสามารถช่วยในการบำบัดโรคต่าง ๆ ได้

1 ครั้ง 1,000บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by