ข้อเท้าแพลง (Ankle Sprain )

อาการที่ข้อเท้าได้รับการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป ทำให้มีอาการเจ็บบริเวณตาตุ่มด้านนอก หรือตาตุ่มด้านใน หรือบริเวณรอบข้อเท้า โดยอาการที่ไม่สามารถรักษาได้โดยการนวดรักษา คือ ข้อเท้าแพลงระดับที่ 3 คือ มีภาวะข้อเท้าบวม ไม่สามารถเดินได้ มีปุ่มคล้ายๆกระดูกนูนออกมา

1 ครั้ง 1,500 บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by