หัตถการ พอกเข่า

หัตถการ พอกเข่า ลดภาวะการอักเสบ ชะลอภาวะเข่าเสื่อ ช่วยปรับสมดุล ลสิกา (น้ำไขข้อ) ลดอาการปวดข้อเข่าอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยพบว่ามีความใกล้เคียงกับ “โรคลมจับโปงแห้งเข่า”

1 ครั้ง 500 บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by