หัตถการ พอกตา

หัตถการพอกตา   โดยหัตถการนี้จะใช้สมุนไพรสูตรเย็นในการพอกตาโดยจะช่วยตาพร่ามัว ตาแห้ง ลดความร้อนจากตา ตาแห้ง

1 ครั้ง 500 บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by