พท.มยุรา ต๊ะยะ

จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by