พท. มยุรา ต๊ะยะ

จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

Copyright ©2021 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by