บริการของเราOUR SERVICES

ฤๅษีดัดตน 30 นาที (Physical Exercise)

ฤๅษีดัดตน คือการทำท่าบริหารที่มีท่าทางลักษณะโดยเฉพาะ คือทำการยืดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ไม่เหมือนกัน โดยจะต้องอยู่นิ่งในท่านั้น ๆ เป็นเวลาสั้นๆค้างไว้ด้วย หากทำท่าบริหารอย่างสม่ำเสมอจะสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อย เช่นปวดหลัง ปวดเอว หรืออาการเคล็ดขัดยอกได้

1 ครั้ง 400 บาท
 
5 ครั้ง 1,800 บาท
 
ฤาษีดัดตน 60 นาที

ฤๅษีดัดตน คือการทำท่าบริหารที่มีท่าทางลักษณะโดยเฉพาะ คือทำการยืดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ไม่เหมือนกัน โดยจะต้องอยู่นิ่งในท่านั้น ๆ เป็นเวลาสั้นๆค้างไว้ด้วย หากทำท่าบริหารอย่างสม่ำเสมอจะสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อย เช่นปวดหลัง ปวดเอว หรืออาการเคล็ดขัดยอกได้

1 ครั้ง 650 บาท
 
5 ครั้ง 2,925 บาท
 

Copyright ©2021 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by