บริการของเราOUR SERVICES

การฝึกสมาธิ

การฝึกสมาธิ คือการฝึกลมหายใจ การบริหารจิตใจให้สงบลดความวิตกกังวลในปัญหาชีวิตประจำวัน โดยผู้ที่ฝึกสมาธิจะทำให้หลับสบายมากขึ้น, มีปัญญาดี และบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นให้บรรเทาลงได้บ้าง

ฤๅษีดัดตน 30 นาที (Physical Exercise)

ฤๅษีดัดตน คือการทำท่าบริหารที่มีท่าทางลักษณะโดยเฉพาะ คือทำการยืดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ไม่เหมือนกัน โดยจะต้องอยู่นิ่งในท่านั้น ๆ เป็นเวลาสั้นๆค้างไว้ด้วย หากทำท่าบริหารอย่างสม่ำเสมอจะสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อย เช่นปวดหลัง ปวดเอว หรืออาการเคล็ดขัดยอกได้

1 ครั้ง 300 บาท
 
5 ครั้ง 1,200 บาท
 
ฤาษีดัดตน 60 นาที

ฤๅษีดัดตน คือการทำท่าบริหารที่มีท่าทางลักษณะโดยเฉพาะ คือทำการยืดกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ไม่เหมือนกัน โดยจะต้องอยู่นิ่งในท่านั้น ๆ เป็นเวลาสั้นๆค้างไว้ด้วย หากทำท่าบริหารอย่างสม่ำเสมอจะสามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อย เช่นปวดหลัง ปวดเอว หรืออาการเคล็ดขัดยอกได้

1 ครั้ง 500 บาท
 
5 ครั้ง 2,000 บาท
 

Copyright ©2019 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by