อัตราค่าบริการPRICE RATE

รักษา / บำบัด / ฟื้นฟู
รายชื่อโรคและกลุ่มอาการ 1 ครั้ง 5 ครั้ง
หัวไหล่ติด Frozen Shoulder 1,200 บาท 4,800 บาท
ไมเกรน Migraines 1,200 บาท 4,800 บาท
นิ้วล็อค Trigger Finger 1,200 บาท 4,800 บาท
การดูแลมารดาหลังคลอด Postpartum Care 4,200 บาท 16,800 บาท
คอตกหมอน Neck Sprain & Neck Pain 1,200 บาท 4,800 บาท
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 60 นาที Myofascial Pain Syndrome 1,200 บาท 4,800 บาท
ปวดกล้ามเนื้อบ่าเรื้อรัง 90 นาที Myofascial Pain Syndrome 1,800 บาท 7,200 บาท
ปวดกล้ามเนื้อหลัง 60 นาที Lower Back Pain 1,200 บาท 4,800 บาท
ปวดกล้ามเนื้อหลัง 90 นาที Lower Back Pain 1,800 บาท 7,200 บาท
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท Herniated Disc 1,800 บาท 7,200 บาท
ปวดเข่า 60 นาที Knee pain & Knee Osteoarthritis 1,200 บาท 4,800 บาท
ปวดเข่า 90 นาที Knee pain & Knee Osteoarthritis 1,800 บาท 7,200 บาท
ยอกหลัง Back Strain 1,200 บาท 4,800 บาท
อัมพฤกษ์ Hemiplegia 2,400 บาท 9,600 บาท
อัมพาต Paralysis 2,400 บาท 9,600 บาท
อัมพาตใบหน้า Bell’s Palsy 1,300 บาท 5,200 บาท
ตะคริว Muscle Cramp 1,200 บาท 4,800 บาท
เอ็นร้อยหวายอักเสบ Tendinitis 1,200 บาท 4,800 บาท
ข้อเท้าแพลง Ankle Sprain 1,200 บาท 4,800 บาท
โรครองช้ำ Plantar Fascial Fibromatosis 1200 บาท 4,800 บาท
โรคทางช่องท้อง Abdominal Disorders 1,300 บาท 5,200 บาท
โรคในบุรุษ Men’s Disorders 3,000 บาท 12,000 บาท
โรคในสตรี Women’s Disorders 1,950 บาท 7,800 บาท
ปวดแขน ข้อศอก ข้อมือ Muscle Strain Arm, Elbow, Wrist 1,200 บาท 4,800 บาท
ส่งเสริมสุขภาพ
รายชื่อโรคและกลุ่มอาการ 1 ครั้ง 5 ครั้ง 10 ครั้ง
นวดไทยเพื่อส่งเสริมการรักษา 60 นาที Thai Traditional Massage 60 minutes 550 บาท 2,200 บาท
นวดไทยเพื่อส่งเสริมการรักษา 90 นาที Thai Traditional Massage 90 minutes 700 บาท 2,800 บาท
นวดไทยและประคบสมุนไพร 120 นาที Thai Traditional Massage 120 minutes 1,300 บาท 5,200 บาท
นวดกล้ามเนื้อขาและเท้าเพื่อส่งเสริมการรักษา 60 นาที Foot Massage 60 minutes 450 บาท 1,800 บาท
นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 60 นาที Aromatherapy Massage 60 minutes 1,000บาท 4,000 บาท
นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 90 นาที Aromatherapy Massage 90 minutes 1,300 บาท 5,200 บาท
Special Program aroma + ขัดผิว + อบสมุนไพร Aromatherapy Massage + Body Scrub +Herbal Steam 2,300 บาท 9,200 บาท
ขัดผิว Body Scrub 1,000 บาท 4,000 บาท
อบสมุนไพร Herbal Steam 500 บาท 2,000 บาท
ประคบสมุนไพรเฉพาะจุด Herbal Compress Points 400 บาท 1,600 บาท
ประคบสมุนไพรทั้งตัว Herbal Compress Whole Body 650 บาท 2,600 บาท
Facial Balance 1,500 บาท 6,000 บาท

Copyright ©2019 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by