พท.ป.บุรินธริณี บรรทจิตร์

แพทย์แผนไทยประยุกต์
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล

Copyright ©2023 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by