พท.ป.ธนัชชัย องอาจยุทธนากร

จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Copyright ©2021 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by