คลินิกการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์

เลขที่ 1 ซอยพหลโยธิน 3
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

095-516-9717 02-040-6400

ติดต่อเรา

ติดต่อและนัดเวลาแพทย์

Copyright ©2019 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by